Kontakt

E-mail: rozpravkovasvadba@gmail.com


Kontaktná a korešpondenčná adresa: 

Ing. Michaela Bayer

Kalinkovo 432

900 43 Kalinkovo okr. Senec

IČO: 44 848 030

DIČ: 108 16 36 171

podnikateľ je zapísaný na Okresnom úrade Bratislava OU-BA-OZP1-2014/023952-2, č. živnostenského registra 110-187824

Kontaktujte nás