Dôležité

Dôležité upozornenie:

V prípade objednávky celého balíka výzdoby príp. realizácie je nutné si rezervovať termín min. 1,5 mesiaca vopred

 

MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY JE 70 EUR!!!!!!